Young Photonics Congress: projects from the past editions

high school students exploring the power of photonics

This is the right place to look if you want to apply to the next edition of the Young Photonics Congress or if you’re looking for inspiration for a new research project about photonics.

Browse the projects that high school students have presented in the past editions of the Young Photonics Congress.

You can filter the projects by the year in which it was presented, language and topic. Starting from the 2016 edition, all abstracts are in English. The projects can be either in English, Catalan or Spanish.

Check the homemade tag if you’re looking for projects you can do at home with household materials.

People looking at the posters of the Young Photonics Congress

La luz y el universo

Com es poden millorar les probabilitats de guanyar en un joc usant fotons entrellaçats

Llum i comunicació, la revolució Quàntica

Desviació de la llum en la llei de Lambert-Beer

El cel es vesteix de colors

Quantum teleportation

Find the quantum rules for the new technologies

Nanotecnologia: el súper hidrofobisme

Hipertermia inducida por láser

Why is the sky inside the rainbow brighter than outside?

Refracció: Màgia o Ciència?

Proyector de bacterias

L’entrellat de l’anticòs

Joguines òptiques precursores del cinema

Investiguem fenòmens de la foscor

Holografia

El mite de la persistència retinal

Projectem-nos

Can photonics detect and prevent pollution?

Fotografía artística nocturna de la luz en movimiento

Desplazamiento warp y factor de curvatura

Veure el so amb un globus i un làser

How to design lenses to manipulate the emission of LEDs

Síntesi i estudi del color de nanopartícules d’or

Saps el que és realment la llum?

Propagació de la llum

Projecte la llum

Projecte EyeTool: Procés de construcció d’un Eye Tracker DIY i ús d’aquest per a l’estudi de la hipòtesi ull-ment

Música a la velocidad de la luz

Max Planck a l’aula

Llum, pinces òptiques… acció

Les propietats físiques dels LEDs: la corba I-V i la il·luminació

La llum: tot el que ens envolta

L’ull o la càmera fotogràfica? Estudi comparatiu sobre la seva agudesa visual

La càmera Schlieren

La llum: els fenòmens de la dispersió, la reflexió i la refracció

Jugant amb la fotònica

L’espectrometria: identificació de la composició de diversos objectes mitjançant la creació d’un espectròmetre casolà

L’avantpassat de la nostra càmera fotogràfica

L’electroluminescencia i l’efecte fotoelèctric, dos mètodes per a determinar la constant de Planck

Influeix la longitud d’ona que arriba a una planta en el seu desenvolupament?

Fotònica per a tots els públics

Experimento para medir la velocidad de la luz

Estudi teòric i experimental de l’espectre d’emissió de l’àtom d’hidrogen

Estudi dels fotons i de les seves aplicacions

Estudi de la capacitat d’emmagatzematge en els CDs i DVDs

Els colors de la llum

El grafè: el material del futur

El grafè aplicat a l’energia solar fotovoltaica i la creació d’un mòdul fotovoltaic amb pasta de dents

El futur en mans dels fotons

Desenvolupament d’un sistema de reconeixement facial

Demodulating signals in order to understand the motion of a SiC nanotube in interaction with light

Copper nanoparticle study for later application in thin film solar cells

Construcció d’un espectroscopi d’absorció molecular de llum visible amb materials casolans com a recurs didàctic a l’aula

¿Cómo obtener la longitud de onda de un haz de un láser a partir de métodos interferométricos?

Com es fa un nanomaterial?

Com els científics esbrinen la composició química dels estels?

Cercant la invisibilitat

Autoimmune Encephalitis and Super Resolution Fluorescence ‐ Microscopy

Aplicacions del làser: reflexió total

La fibra òptica

2015 – Any de la llum

Criptografia quàntica

We’re currently transferring all projects from the past editions to this database: in the meanwhile, you can find the 2018, 2019 and 2020 projects here.

Share This