Estudi de la capacitat d’emmagatzematge en els CDs i DVDs

pau matarrodona moragas

institut jaume vicens – girona

L’objectiu principal del treball era determinar algunes de les característiques dels CDs i DVDs. Entre aquestes es trobaven les dimensions d’un land i d’un pit i la capacitat d’emmagatzematge de cadascun. Per fer-ho, em valdré de dades genèriques dels discs (λ de funcionament, amplària i llargada mínima pit/land) i del resultats dels experiments.
L’experiment era molt simple, consistia en fer incidir llum d’un punter làser en un CD o DVD i determinar l’angle format pels diferents rajos refractats. Gràcies a aquest, es troba la separació entre pistes, que,
combinada amb algunes dades genèriques dels discs, en permet obtenir la capacitat d’emmagatzematge dels dispositius.
Els resultats mostren una separació de 1.4 μm entre les pistes del CD, cosa que el dota d’una memòria de 751 Mb. En canvi, les pistes d’un DVD estan separades per 0.69 μm, tenint així una capacitat total de 2.9 Gb.
Excepte aquest últim valor, la resta són força correctes, tenint en compte com es va realitzar la pràctica.