L’ull o la càmera fotogràfica? Estudi comparatiu sobre la seva agudesa visual

cristina aransay urrios

institut baldiri guilera – el prat de llobregat

La càmera fotogràfica va ser inventada fa pocs segles amb el fi d’imitar el mecanisme de l’ull humà.  Aquesta s’ha anat optimitzant al llarg dels anys per intentar aconseguir la mateixa qualitat (aparentment inassumible) de l’ull humà, que és un mecanisme òptic molt més complex ja que ha tingut una evolució al llarg de milers i milers d’anys ; però la tecnologia avança actualment a un ritme vertiginós i la qüestió és si ha avançat prou com per arribar a superar en alguns aspectes, i determinar-ne quins, als nostres ulls.

L’objectiu d’aquest treball és fer un anàlisis complet de la càmera fotogràfica i l’ull humà, i determinar si la qualitat  de la càmera  fotogràfica pot arribar a superar la qualitat de l’ull humà.

La hipòtesi és que la càmera fotogràfica, malgrat els avenços tecnològics, mai arribarà a captar imatges amb tan bona qualitat, però que en alguns aspectes (determinar quins) és millor que l’ull humà. Un d’aquests  aspectes importants és l’agudesa visual, que és la capacitat d’un instrument òptic per detectar la separació entre dos punts d’una imatge molt pròxims entre si, en condicions de llum, distancia i contrast controlades.

El treball desenvolupat  fins ara ha estat el següent:

En primer lloc he realitzat una recerca d’informació per saber  com es capten les imatges i el recorregut de la llum en la càmera i en l’ull respectivament; també per saber identificar les seves parts. Posteriorment, he calculat la resolució estàndard d’una càmera reflex i la d’un ull (a la seva màxima densitat de fotoreceptors) i per verificar  aquests resultats, he dissenyat un experiment que hem permetrà detectar l’agudesa visual tant de diferents càmeres com d’ulls de diferents persones, o poder  treure’n diferents conclusions.

Els resultats encara estan per concloure.