Cercant la invisibilitat

victor gonzález chirivella

escola virolai – barcelona

El treball explora les possibilitats d’aconseguir la invisibilitat creant una capa d’invisibilitat mitjançant un sistema de lents. L’experiment ha estat realitzat primerament per investigadors de la Universitat de Rochester
i vam reproduir-ho a les instal∙lacions de l’ICFO. La clau de l’experiment ha estat aconseguir que el feix de llum es faci estret en una regió de l’espai. En aquest espai hi ha tota una regió que resulta en una regió cega per al observador.