Projecte EyeTool: Procés de construcció d’un Eye Tracker DIY i ús d’aquest per a l’estudi de la hipòtesi ull-ment

joan vendrell gallart

escola intermunicipal del penedès – sant sadurní d’anoia

Els sistemes Eye Tracking són uns aparells que mesuren els moviments oculars oferint així una informació útil en diversos aspectes. Bàsicament, aquesta informació s’usa per dues accions; per una banda, la interacció amb aparells electrònics i, per l’altra, l’estudi d’aquests moviments ja sigui per exemple per publicitat o pedagogia.
Els Eye Tracker gaudeixen de poca universalitat, segurament, deguda als alts costos d’aquests aparells. Duran els últims anys però, aquesta tendència s’ha invertit gràcies a la reducció dels preus i als projectes DIY. Precisament, aquest serà un dels objectius d’aquest treball: construir un sistema Eye Tracking de baix cost i assequible per a tothom. Aquest projecte no només consta d’un objectiu, també pretén recopilar informació sobre aquesta tecnologia, una informació que es troba molt dispersa per Internet i, també, usar l’Eye Tracker construït per a un estudi que pretén desmentir, si més no, posar en dubte la hipòtesi ull – ment de Just i Carpenter.
Per realitzar aquest projecte, en primer lloc, vaig informar-me sobre els Eye Trackers ja que no en sabia pràcticament res. Buscant en diverses webs d’internet vaig recollir diversa informació sobre el tema. Seguidament, vaig passar a la part pràctica que consistia en la construcció d’un sistema Eye Tracking propi. Primer vaig definir la tipologia d’aparell que volia realitzar i vaig construir un primer prototip d’acord amb el pensat; un prototip que vaig anar modificant en funció dels errors que anava veient a l’objecte fins a arribar al sistema final. Paral·lelament al hardware vaig anar desenvolupant el software. Ja per acabar, vaig passar a una tercera fase que consistia en provar l’objecte. Després d’usar-lo per interactuar amb l’ordinador vaig dissenyar un experiment (sobre la hipòtesi ull – ment) per tal de poder extreure unes conclusions raonades, seguint sempre una metodologia científica.