Fotònica per a tots els públics

judit río lópez

insTituT claret – barcelona

El meu treball de recerca té com a objectiu principal: una divulgació científica d’un concepte òptic bàsic el espectre electromagnètic per
a un públic no especialitzat. El fet que el treball estigui enfocat a aquest tipus de públic ha dirigit la selecció de la informació i l’expressió d’aquesta.
Per assolir aquest objectiu ha estat necessari l’aprenentatge teòric per adquirir una visió general del camp de treball. El treball explica les diferents opcions valorades per fer aquesta difusió i detalla l’elaboració del format final: un audiollibre.
Aquest treball ha estat una col∙laboració amb l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), amb l’ intenció d’obrir una línea de divulgació d’aquesta ciència enfocada a un públic infanti i juvenil.