Com es fa un nanomaterial?

Miquel minguillón rosa,
xavier minguillón rosa

Escola frederic mistral-tècnic eulalia – barcelona

 

 

El treball de recerca va girar al voltant de la nanotecnologia, investigant com es fan els diferents tipus de nanomaterials. El treball està estructurat en tres grans blocs, on en el primer s’explica quins són els principals nanomaterials, en què consisteix la nanotecnologia, la seva recent història i alguns dels instruments emprats per fabricar-los
com l’AFM (Atomic Force Microscope) o el STM (Scanning Tunneling Microscope). Així mateix vam descriure les visites al museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), on hi havia l’exposició “Dimensió NANO”, al laboratori de la Facultat de Física de la UB, on experimentaven amb nanomaterials, al sincrotró ALBA, on algunes de les línies de llum experimenten a escala nano, a l’Institut
Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), centre de referència en la investigació a nivell nano, i a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), on desenvolupen aplicacions amb diferents tipus de nanomaterials.
En el segon bloc s’expliquen cinc tipus diferents de nanomaterials: les nanocapes, que tenen una de les seves tres dimensions de mida nanomètrica, i en concret el grafè; els nanotubs, que tenen dos dimensions nano, explicant l’activitat feta a l’ICMAB de purificació de nanotubs; les nanopartícules, que tenen les tres dimensions nano, i els materials nanocompostos i nanoporosos, diferenciant entre membranes i bulk materials.
Finalment en el tercer bloc s’expliquen diferents mètodes de fabricació de nanomaterials; el primer mètode va ser el de la modelització numèrica que de manera virtual i mitjançant les lleis físiques permet conèixer les propietats dels nanomaterials sense la necessitat de invertit en el procés de fabricació i sol fent-ho amb la
capacitat de càlcul dels ordinadors; el segon va ser el de les reaccions químiques, que consisteix en fer reaccionar diferents substancies per tal d’aconseguir nanomaterials, explicant les vuit activitats fetes dins el
programa Argó i en l’estada a l’ICMAB; el tercer mètode va ser la nanolitografia, descrivint diferents tipus de litografies a escala nano, i finalitzant amb altres cinc mètodes emprats per la nanofabricació com són l’ADP (Arc Discharge Plasma), el PLD (Pulsed Laser Deposition), l’electro explosió, el CVD (Chemical Vapor Deposition) i el CDS (Controlled Detonation Synthesis).