Jugant amb la fotònica

anna aguareles azanuy,
marc salazar pinyero,
josé antonio lerma

institut de castellar – castellar del vallès

 

El Toolkit “Photonics Innovator”, desenvolupat dins del projecte GoPhoton! i actualment en fase d’experimentació, consta de materials per realitzar experiments pràctics, materials didàctics imprimibles i vídeos, distribuïts en 5 mòduls. Està dissenyat per poder divulgar la fotònica en diversos entorns: fora o dintre de les aules, amb joves en general o amb estudiants particularment dotats, i també amb emprenedors potencials. En col·laboració amb l’ICFO, el Toolkit s’ha experimentat al nostre centre, Ins Castellar. En aquest pòster es descriu el Toolkit i el sistema d’avaluació, i s’analitzen uns primers resultats d’aquesta avaluació.

Després de realitzar les activitats proposades, s’han dissenyat i posat a punt instruments per realitzar una avaluació, qualitativa i quantitativa. Per la qualitativa, un qüestionari, que s’aplica a tots els tallers. Per la quantitativa, una sèrie fonamentada d’onze indicadors, que es puntuen de 1 a 5 punts, i que informen sobre aspectes molt variats relacionats amb la idoneïtat del Toolkit per aconseguir els seus objectius divulgatius.

En quant als resultats, la puntuació general obtinguda pel Toolkit ha estat bastant satisfactòria: 3,6. Els tallers més valorats han estat els que impliquen experimentació pràctica i no tant els que són de debat, anàlisi o simulació per ordinador. Es valora molt la idoneïtat d’alguns materials experimentals, la viabilitat de la realització pràctica i el caràcter motivador, així com alguns fulls de treball que presenten solucions intel·ligents i senzilles. Entre els aspectes millorables, la temporalització de les activitats, la deficiència d’algun element determinat, la manca d’alguns materials o la falta de caràcter motivador d’alguna activitat específica.