Estudi dels fotons i de les seves aplicacions

júlia santasusagna català

institut vedruna vall – terrassa

 

Tot allò que ens envolta es redueix merament a ciència. L’objectiu principal d’aquest treball és explicar fenòmens de la llum a través d’una partícula elemental per la seva existència, els fotons. És així com, amb
l’objectiu d’investigar i conèixer, ha estat possible redactar un treball sobre l’estudi dels fotons i de les seves aplicacions.
S’inicia el treball amb l’explicació sobre els fotons i l’anàlisi de l’espectre electromagnètic. De cada una de les parts de l’espectre electromagnètic es fa una anàlisi detallada de les seves particularitats i de les seves aplicacions. Seguidament, enfoco el treball en el procés de creació dels fotons. A continuació, el treball presenta els fenòmens de propagació de la llum, que són la reflexió, la refracció i la velocitat de la llum.
En aquest apartat s’introdueix la part pràctica, començant pel Xip SPEDOC, un microxip creat per la detecció precoç del càncer. A l’ICFO em van explicar la nanocirugia, que permet estudiar sobre la regeneració de connexions neuronals, un gran avenç per a les malalties neurodegeneratives.
També em mostraren l’òptica difusa que permet conèixer característiques del pacient simplement fent incidir un raig làser i observant-ne com és el raig que traspassa el teixit. Finalment, també vaig conèixer un tractament anticancerigen similar al Xip SPEDOC però que aconsegueix eliminar la cèl∙lula cancerígena.
La segona part de la pràctica correspon a la visita a la Plataforma Làser de l’Hospital Quirón Teknon, on m’explicaren les mesures de seguretat per treballar amb làsers. Vàrem fer un seguit d’experiments per veure
com afecta cada tipus de raig a un vidre metacrilat, a una albergínia observant-ne la despigmentació, i a un tall de llom analitzant-ne
el dany tèrmic causat per cada raig.