Influeix la longitud d’ona que arriba a una planta en el seu desenvolupament?

hillari zarco

ins rocagrossa – lloret de mar

El meu treball consisteix en demostrar si influeix la longitud d’ona que arriba a una planta amb el seu desenvolupament, per això es va estudiar el creixement de quatre plantes diferents a les que els hi arribava longituds d’ona diferents i per tant energia diferents. Es va veure que com que cada planta té pigments diferents i per tant absorbeix longituds d’ona diferents, aquestes es veuran afectades de diferents maneres, és a dir les plantes no necessitaran les longituds d’un color igual al seu ja que els seus pigments no l’absorbeixen i es per això que la veiem d’aquell color.
Per afirmar o negar aquesta hipòtesi s’han fet vuit hivernacles de quatre colors, dos de cada, on s’han estudiat diferents factors de les plantes. A partir d’aquest estudi s’ha arribat a la conclusió de que efectivament si que influeix la longitud d’ona que arriba a les plantes en la seva evolució tot i que no es sap en quin percentatge pot condicionar-la.
A més s’hauria de repetir l’experiment amb milers de plantes de diferents especies per poder arribar afirmar amb un cent per cent de certesa el que estem dient.