Síntesi i estudi del color de nanopartícules d’or

marta perxés perich

institut jaume vicens vives – girona

El meu treball de recerca consisteix en treballar amb nanopartícules per obtenir diferents tipus de color.

Els nanocilindres d’or (NRs) no tenen un color particular, sinó que el color es forma amb la seva interacció amb la llum. El color depèn de la forma del nanocilindre, concretament del seu aspect ratio, la relació entre la seva llargada i amplada.

En aquest projecte s’han sintetitzat nanocilindres de diferents colors amb el mètode seed-mediated growth i compostos químics que permeten crear nanocilindres que absorbeixen en l’espectre visible. Només variant el volum de nitrat de plata (AgNO3) durant la síntesis i analitzant els espectres d’absorció dels resultats, veiem que quant més volum d’AgNO3 s’afegeixi durant la síntesis, els nanocilindres absorbeixen en una longitud d’ona més gran, perquè a l’afegir més del compost, l’aspect ratio augmenta.

El color obtingut amb la síntesis, però, no és l’únic que es pot aconseguir amb nanocilindres. Durant la investigació vaig provar de fer fotos amb flash per si quedaven millor. Vaig veure que al fer la foto amb flash el color dels nanocilindres havia canviat: si a simple vista es veien de color blau o lila, a la foto amb flash es veien de color granat. A totes les mostres passava el mateix: el color que transmeten quan s’il·luminen amb llum ordinària no és el mateix que el que tenen quan són il·luminats intensament per un flash: el color de transmissió és diferent al color de dispersió.

En resum, en aquest projecte he pogut crear diferents colors utilitzant nanocilindres d’or; i la conclusió final és que amb nanocilindres d’or podem crear diferents colors causats per condicions de llum (colors de transmissió o dispersió) o forma controlada per compostos químics, i tot això perquè les nanopartícules són capaces d’interactuar amb la llum de l’espectre visible.