Estudi teòric i experimental de l’espectre d’emissió de l’àtom d’hidrogen

júlia calvet girart,
júlia cao sánchez,
gerard castro castillo

 

 

institut guindàvols – lleida

Després del fracàs que suposà el model de Rutherford al no poder explicar, sense violar les lleis electromagnètiques, com un electró orbitava al voltant del nucli d’un àtom sense col∙lapsar-se cap aquest;
Bohr proposà el seu model atòmic, recolzat per tres postulats que, com a tals, no eren demostrables. Amb aquest model, malgrat que sols era aplicable a l’àtom d’hidrogen i no acabava d’explicar alguns fets, es va
poder avançar molt en la comprensió de la naturalesa quàntica de la matèria.
Entre altres coses, permetia calcular les longituds d’ona que correspondrien a cadascuna de les radiacions emeses per la desexcitació dels electrons entre diferents orbitals d’un àtom d’hidrogen. Així doncs, a partir de les formulacions matemàtiques dels diferents postulats del model atòmic de Bohr (allunyades de càlculs
abjectes i alienants), en aquest projecte es realitzarà una estimació teòrica de les longituds d’ona corresponents a la sèrie de Balmer.
A més, aquest treball ens permetrà comparar cadascuna d’aquestes transicions amb les franges del seu espectre d’emissió, les quals aconseguirem observar excitant els electrons dels àtoms d’hidrogen continguts en un tub de Geissler, com a conseqüència del corrent que hi circula i que ha estat augmentat per una bobina de Ruhmkorff. Tot això, emprant només estris no exageradament sofisticats i conceptes impartits durant 1r de Batxillerat, fet que fa d’aquest treball digne de menció.