decide game:

tecnologies quàntiques

Grup 2 – Participant 6

Story cards

Llegeix totes les cartes d’aquesta categoria, tria la que et sembli més interessant i comenta-la amb la resta del grup.

olivia ortiz

Story Card 6

M’agrada moltíssim fer excursions a la muntanya: els sistemes de navegació satel·litaris, com el GPS o Galileo,  m'ajuden a no perdre'm.

És increïble poder marcar la meva posició al mapa amb una precisió de només pocs metres: això seria impossible si els satèl·lits dels sistemes de navegació no duguessin uns rellotges atòmics. La naturalesa quàntica dels àtoms assegura l’extrema precisió d’aquests rellotges, que es tradueix en un mínim marge d’error sobre la nostra posició.

blanca bueno

Story Card 14

Sóc una experta en ciberseguretat. Avui dia, pràcticament tota la nostra vida està connectada a la xarxa: informació personal, dades financeres... Per protegir la nostra privacitat cal desenvolupar i millorar els mètodes criptogràfics de què disposem.

Em preocupa que els ordinadors quàntics posin en risc aquesta seguretat, però em tranquil·litza que la física quàntica també ens proporcioni les eines per intercanviar-nos informacions de manera segura, independentment de com de potents són i seran els ordinadors.

 

Gerard grau

Story Card 16

Les propietats estranyes de la física quàntica van capturar tant la meva atenció que vaig dedicar-hi el meu treball de recerca. No és fàcil trobar informacions amb molts detalls sobre aquest tema, així que vaig  contactar amb unes persones que treballen a l’ICFO, que em van indicar materials per estudiar i em van ajudar a resoldre molts dels meus dubtes.

No només vaig aprendre moltes coses sobre les tecnologies quàntiques emergents: el meu treball va guanyar el premi de batxillerat!

 

info cards

 

Llegeix totes les cartes d’aquesta categoria, tria les dues que et semblin més interessants i comenta-les amb la resta del grup.

 

aleatorietat

Info Card 5

Els resultats d'una mesura són probabilístics: no tenim manera de saber què passarà quan mesurem una sola partícula, però podem calcular amb precisió la probabilitat de cada possible resultat.

Aplicacions: nombres aleatoris. De fet, és l'única manera d'obtenir nombres completament aleatoris. Els nombres aleatoris tenen aplicacions en criptografia i en simulació de sistemes complexos (previsió meteorològica, mercat financer, etc.).

Una spin-off de ICFO, Quside, va inventar un generador de nombre aleatoris basat en la física quàntica.

ones de matèria

Info Card 18

Les partícules quàntiques tenen un comportament similar al de les ones clàssiques, pel que podríem crear tecnologies anàlogues a les de la llum per a feixos de matèria (àtoms).

Exemples: làsers de matèria, interferòmetres d'àtoms, lents i miralls d'àtoms...

L’avantatge és que aquests dispositius serien molt sensibles a variacions en el camp gravitacional i efectes inercials, amb aplicacions, per exemple, en la fabricació d'acceleròmetres (sensors que detecten canvis de posició, que trobem als smartphones i tablets).

segona revolució quàntica

Info Card 20

La física quàntica ha permès el naixement d'una primera onada de tecnologies (com els làsers i els transistors).

Ara podem controlar les partícules quàntiques a nivell individual, arribant a dissenyar noves tecnologies disruptives (segona revolució quàntica).

Exemples: la computació quàntica, la criptografia quàntica, els simuladors quàntics i els sensors quàntics.

test de bell

Info Card 21

Molts dels principis de la física quàntica desafien el sentit comú (per exemple, les partícules han de tenir propietat ben definides) o altres teories físiques (una acció a distància instantània no és possible). Per aquesta raó, els físics es demanaven si la teoria quàntica era incompleta.

John Bell va posar fi a aquest debat filosòfic dissenyant un experiment que permetria excloure possibles explicacions alternatives a la física quàntica que no desafiaven la intuïció.

A partir dels anys 80, es van fer molts tests de Bell que van confirmar la validesa de la física quàntica.

 

Thinking cards

Llegeix totes les cartes d’aquesta categoria, tria la que et sembli més interessant i comenta-la amb la resta del grup.

 

hi ha problemes més urgents

Thinking Card 8

La ciència i la tecnologia han millorat i milloren la qualitat de la nostra vida. No obstant això, queden molts problemes urgents i importants que necessiten solucions que la recerca no ens pot oferir de forma directa i ràpida. Potser hauríem de concentrar els nostres esforços a reduir les desigualtats socials, l’atur, la fam i la pobresa. O poden la ciència i la tecnologia ajudar també en aquests aspectes?

fake news

Thinking Card 10

És important que la gent estigui informada sobre els avenços científics per poder expressar opinions crítiques sobre les notícies que ens arriben des dels mitjans de comunicació, la publicitat, les xarxes socials,... i evitar caure en estafes o malentesos. A vegades, però, la informació ve precisament de sectors pseudocientífics de dubtosa fiabilitat.

Com hem de gestionar aquest flux d’informació, sovint dubtosa?

DECISIó

 

El temps i recursos disponibles per resoldre els problemes importants que afecten la societat són limitats. Imagina’t ser part de la comissió que ha de decidir com invertir la partida de diners destinada al desenvolupament de tecnologies quàntiques a nivell europeu pels pròxims anys: sabent que les tecnologies quàntiques podrien beneficiar la societat en moltes maneres diferents, quants recursos apostaries per desenvolupar-les?

Aquesta no és una decisió individual: cada grup ha d’arribar a una conclusió unànime discutint de manera correcta i racional basada en els fets que heu après fins ara. No hi ha una resposta correcta o equivocada. Com moltes coses a la vida, depèn del punt de vista en què es mira, de les prioritats que un posi,…

 

les tecnologies quàntiques són el futur

Opció 1

Les seves aplicacions en tots els camps de l’activitat humana canviaran les nostres vides de forma radical, com ja ho van fer en el seu moment l’electricitat i l’electrònica. Hem d’invertir tant com puguem en el seu desenvolupament, per fer-les comercialment viables com més aviat millor. 

2. Les tecnologies quàntiques ens queden encara massa lluny

Opció 2

No ens hem de deixar enganyar per promeses il·lusòries. Hem arribat molt lluny amb les tecnologies clàssiques i encara ens queda molt camí per recórrer: mantenim la inversió actual en tecnologies quàntiques. Deixem que els científics facin la seva feina i que segueixin investigant, concentrant-nos en mantenir i millorar les tecnologies de què ja disposem. 

Cal prioritzar

Opció 3

La investigació en física quàntica i les seves aplicacions és positiva, però ara mateix tenim altres problemes molt més importants i urgents, com la fam, la pobresa, les guerres i el terrorisme. Mantinguem la recerca, però invertim els nostres diners per buscar solucions per als grans problemes que té la nostra societat actualment.  

potenciem la ciència bàsica

Opció 4

Les tecnologies quàntiques són molt prometedores, però per poder-les fer efectives cal tenir un coneixement sòlid de les seves bases. Cal invertir en recerca fonamental: una millor comprensió dels fonaments de la física quàntica portarà de forma natural al desenvolupament de les seves aplicacions.

Icons made by Freepik and Eucalyp from Flaticon
Share This