La màgia de l’òptica geomètrica

albert dorca cifuentes,
nuria gonzález lacueva,
marta segura aymerich,
queralt vilaseca gramunt

institut el cairat – esparreguera

Els 7 pòsters que presentem són els resultat de la proposta que se’ls va fer a finals del curs passat a l’alumnat de batxillerat del grup de 1rA dins la matèria Ciències per al món contemporani.
Havien de fer seus els objectius de l’Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies basades en la Llum 2015. Vam escollir centrar-se sobretot en:
– Difondre algun dels descobriments científics estretament relacionats amb la llum dels segles anteriors que aquest any també es commemoren.
– Mostrar com la llum i les seves tecnologies afecten la vida quotidiana i són essencials per al desenvolupament de la humanitat.
– Contribuir a l’enteniment de com la llum afecten la vida diària i resulten fonamentals per al desenvolupament de la humanitat.
Així cada grup va haver de cercar informació al voltant d’aquests descobriments.
A classe, tots junts, havíem treballat ja la contribució de Arno Penzias i Robert Wilson i és per això que aquesta va quedar descartada.
Per fer més amenes les seves explicacions havien de l’il·lustrar-les amb un experiment.
A més a més, en el cas de l’alumnat que també cursava la matèria de Física de 1rBAT, la proposta es va ampliar a l’elaboració d’un vídeo de divulgació científica sobre la naturalesa de la llum en el marc de la celebració de l’Any Internacional de la Llum.