El grafè aplicat a l’energia solar fotovoltaica i la creació d’un mòdul fotovoltaic amb pasta de dents

Ismael pérez solf

escola pia de sarrià-calassanç – Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és comparar i analitzar el rendiment energètic de dues plaques fotovoltaiques; una convencional de silici i una altre de grafè, que actualment es troba només en laboratoris. Al marc teòric s’exposen les bases i coneixements necessaris per entendre el món del les tecnologies energètiques i investigacions científiques; els quals ajudaran a entendre la posada en pràctica d’aquests coneixements en la
part pràctica d’aquest treball.