ICFO decide game

Grup 6 – Participant 1

Story cards

Llegeix totes les cartes d’aquesta categoria, tria la que et sembli més interessant i comenta-la amb la resta del grup.

Jun jiang

Story Card 6

Vaig portar ulleres des de molt petit i sempre volia ser com els meus amics que podien fer esport i anar a la piscina sense tenir problemes de vista. Fa dos anys vaig poder operar-me als ulls per reduir la meva miopia i per fi puc veure el món directament i no a través del vidre de les ulleres! I tot gràcies als fotons d’un làser ultraprecís que va permetre al cirurgià fer incisions als meus ulls amb mínim risc.

Salut

pere puig

Story Card 7

M’agrada sentir-me segur portant cotxe, així que qualsevol innovació en seguretat m’alegra. Per exemple, estic content que al meu  nou cotxe hi hagi sensors de llum infraroja que m’ajuden a aparcar i que m’avisen quan algun cotxe s’apropa molt evitant-me ensurts i fins i tot alguns accidents!

En alguns anys, espero poder comprar un cotxe autònom per fi podré estar més calm i relaxat en mig del trànsit, perquè el cotxe farà tot el treball. Molta de la feina de detecció d’obstacles el faran uns polsos de fotons infrarojos, potser fins i tot detectats per càmeres de grafè!

informació i ciberseguretat

Alina Anderson

alina anderson

Story Card 12

Fa unes setmanes he aconseguit el treball dels meus somnis: treballo en un maker space, on puc trastejar amb totes les màquines que tenen. M’encanten les estructures flexibles que es poden obtenir tallant fusta: sense la precisió dels làsers, no es podrien obtenir tan fàcilment! També em té fascinada la nova impressora 3D: gràcies a un làser, podem reproduir ràpidament peces de plàstic que altres makers han dissenyat a l’altra punta del món. És quasi com els teletransportadors de les pel·lícules de ciència ficció!

fotònica per a tot

info cards

 

Llegeix totes les cartes d’aquesta categoria, tria les dues que et semblin més interessants i comenta-les amb la resta del grup.

 

criptografia quàntica

Info Card 3

Cada dia compartim moltíssima informació privada (dades personals, financeres o sanitàries) que podria ser interceptada: els protocols criptogràfics que actualment  les protegeixen no funcionarien amb ordinadors més potents que els actuals.

Una solució podria arribar de la física quàntica, que permet dissenyar protocols criptogràfics que resistirien als atacs de qualsevol ordinador (present o futur). Hi ha encara molts reptes tecnològics per poder arribar a integrar sistemes de criptografia quàntica a la xarxa de telecomunicacions actual: resoldre’ls és l’objectiu de CiViQ, un projecte europeu de la Quantum Flagship que l’ICFO coordina i en el que hi participen altres centres de recerca, universitats i grans i petites empreses, entre les quals hi ha Quside i LuxQuanta, spin-off de l’ICFO fundades en els darrers anys.

Foto: Un dels laboratoris de l'ICFO on es desenvolupen les tecnologies per criptografia quàntica

 

informació i cibersecuretat

detecció de microorganismes a l'aigua

Info Card 7

Estem acostumats a anar a la platja sense preocupar-nos de malalties perquè hi ha entitats com la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que controlen l’aigua de les platges, garantint la salut dels banyistes. Gràcies a la fotònica, aviat serà possible la anàlisi in situ en poques hores, reduint sensiblement els temps d’espera per detectar la presència  de microorganismes nocius.

Per aquest motiu, l’ACA ha acordat amb l’ICFO desenvolupar aquesta tecnologia per fer el seguiment de l’estat de les platges catalanes. Aquesta mateixa tecnologia podria aplicar-se també en el camp de la seguretat alimentària i d’altres sectors industrials.

energia i medi ambient

tecnologies quàntiques

Info Card 10

La física quàntica descriu el món a escala atòmica i molecular: en els darrers anys, la comunitat científica ha après a aprofitar-se dels fenòmens que apareixen a escala microscòpica per crear noves tecnologies.

S’espera que les tecnologies quàntiques millorin la manera d’estudiar alguns sistemes físics, la seguretat de les nostres comunicacions, la rapidesa de càlcul dels ordinadors i la sensibilitat dels sensors.

Amb més de la meitat dels seus grups treballant en aquests camps, l’ICFO suma els seus esforços als d’altres centres de recerca i empreses formant part activa de xarxes a nivell local (Pla complementari – Comunicacions Quàntiques) i internacional (European Quantum Flagship) que tenen com objectiu accelerar l’arribada d’aquestes tecnologies a l’abast de la societat.

informació i ciberseguretat

llum per entendre la covid-19

Info Card 15

Durant la primera gran onada de la pandèmia de la COVID-19, un equip de l’ICFO va treballar intensament amb un equip mèdic de l’Hospital Parc Tauli per provar una nova idea: avaluar amb dispositius fotònics les disfuncions microvasculars en pacients de COVID-19.

Aquesta podria ser una opció de baix cost,  no invasiva pels pacients i senzilla d’ús pels professionals de la salut per ajudar a establir el millor tractament durant les diferents fases de la COVID-19 i ajudar a personalitzar els tractaments. El projecte es va estendre a diferents països del món i fins i tot va ser seleccionat per ser un dels 23 projectes científics que la Unió Europea va finançar a finals de l’estiu del 2020 per fer front a la pandèmia.

Foto: Científics de l’ICFO provant l’equip abans d’enviar-lo als hospitals.

salut

Thinking cards

Llegeix totes les cartes d’aquesta categoria, tria la que et sembli més interessant i comenta-la amb la resta del grup.

 

efectes col·laterals

Thinking Card 9

El coneixement no és negatiu a priori: és l’ús que en fan les persones que a vegades crea conseqüències negatives. Sabem que els avenços científics dels últims anys han portat immensos beneficis, però també noves maneres de atemptar contra la seguretat i la llibertat de les persones.

Cal investigar tot, sabent que en alguns casos el coneixement mal emprat pot donar lloc a perills?

Presencial o virtual?

Thinking Card 16

Les conferències són les ocasions perfectes pels científics per fer conèixer el seu treball als col·legues d’arreu del món, intercanviar idees i establir noves col·laboracions.

Durant els darrers anys, l’emergència climàtica i ara la COVID han obert el debat de si s’haurien de reduir els viatges a favor dels esdeveniments virtuals, els quals no permeten socialitzar i formar lligams de manera natural com en una conferència presencial.

La pandèmia no ha fet altra cosa que accelerar aquest debat: les trobades entre científics haurien de ser presencials o virtuals?

DECISIó

 

El temps i recursos disponibles per resoldre els problemes importants que afecten la societat són limitats. Imagina't ser part de la comissió que ha de decidir com invertir la partida de diners destinada a la recerca fotònica a escala europea pels pròxims anys: sabent que la fotònica beneficia la societat en moltes maneres diferents, com distribuiries els fons entre els diferents camps de recerca en fotònica?

Aquesta no és una decisió individual: cada grup ha d’arribar a una conclusió unànime discutint de manera correcta i racional basada en els fets que heu après fins ara. No hi ha una resposta correcta o equivocada. Com moltes coses a la vida, depèn del punt de vista en què es mira, de les prioritats que un posi,...

 

 

Fotònica per a la salut

Opció 1

La pandèmia que va sorgir en 2020 ens va ensenyar que la salut pública és un sector molt important que afecta a molts més aspectes de la societat. Un minúscul virus pot afectar la vida de milions de persones en tots els seus aspectes, no només la salut, però també  l’economia, estructura industrial, mercat laboral... 

Per això és important concentrar la majoria dels nostres esforços en projectes de recerca que puguin millorar i cuidar la salut de les persones.

Fotònica per a la informació i la ciberseguretat

Opció 2

Vivim a l’era de la informació. Cada dia més empreses i institucions recullen i analitzen grans quantitats de dades per millorar processos industrials i serveis per a la població. A més, les tecnologies digitals són cabdals per comunicar-nos entre nosaltres, sigui per treballar o divertir-nos. Si fallen els sistemes de informació, també fallen estructures estratègiques com són les xarxes energètiques, control del trànsit, hospitals, governs,... Així, vetllar per la seguretat de les dades i perquè les puguem transmetre massiva i ràpidament és de fonamental importància per una societat digitalitzada com la nostra.

Per això és important concentrar la majoria dels nostres esforços en projectes de recerca que puguin millorar la recollida, anàlisis, transmissió  i seguretat de dades.

Fotònica per a l'energia i el medi ambient

Opció 3

Estem al mig d’una emergència climàtica: per poder-la resoldre calen noves polítiques ambientals i el compromís de la societat sencera. La ciència i la tecnologia poden contribuir a accelerar el canvi de paradigma que es necessita per salvar el planeta amb descobriments i tecnologies innovadores. Si no fem res ara, la Terra serà inhabitable i insostenible, però encara hi som a temps.

Per això és important concentrar la majoria dels nostres esforços en projectes de recerca que puguin ajudar-nos a cuidar del nostre planeta.

Fotònica per a tot

Opció 4

La fotònica és arreu i té un impacte positiu en molts aspectes diferents de la nostra vida. A vegades, una mateixa tecnologia (com per exemple el làser)  pot millorar la salut, la informació i la cura del medi ambient a la vegada. Hi ha molts problemes globals i és complicat establir una prioritat, sobre tot perquè estan interconnectats.

Per això és important no concentrar els nostres esforços en un únic camp d’aplicació: és millor diversificar els nostres esforços per a tenir més possibilitats d’èxit.

DECISIÓn

 

El tiempo y recursos disponibles para resolver los problemas importantes que afectan a la sociedad son limitados. Imagínate ser parte de la comisión que tiene que decidir cómo invertir la partida de dinero destinada a la investigación fotónica a nivel europeo para los próximos años: sabiendo que la fotónica beneficia la sociedad en muchas maneras diferentes, ¿cómo distribuirías los fondos entre los diferentes campos de investigación en fotónica?

Esta no es una decisión individual: cada grupo debe llegar a una conclusión unánime discutiendo de manera correcta y racional basada en los hechos que has aprendido hasta ahora. No hay una respuesta correcta o equivocada. Como muchas cosas en la vida, depende del punto de vista en que se mira, de las prioridades que uno ponga, …

 

 

fotónica para la salud

Opción 1

La pandemia que surgió en 2020 nos enseñó que la salud pública es un sector muy importante que afecta a muchos más aspectos de la sociedad. Un minúsculo virus puede afectar la vida de millones de personas en todos sus aspectos, no sólo la salud, pero también la economía, estructura industrial, mercado laboral …

Por eso es importante concentrar la mayoría de nuestros esfuerzos en proyectos de investigación que puedan mejorar y cuidar la salud de las personas.

fotónica para la información y la ciberseguridad

Opción 2

Vivimos en la era de la información. Cada día más empresas e instituciones recogen y analizan grandes cantidades de datos para mejorar procesos industriales y servicios para la población. Además, las tecnologías digitales son fundamentales para comunicarnos entre nosotros, sea para trabajar o divertirnos. Si fallan los sistemas de información, fallan también las estructuras estratégicas como son las redes energéticas, control del tráfico, hospitales, gobiernos, … Así, velar por la seguridad de los datos y para que las podamos transmitir masiva y rápidamente es de fundamental importancia para una sociedad digitalizada como la nuestra.

Por eso es importante concentrar la mayoría de nuestros esfuerzos en proyectos de investigación que puedan mejorar la recogida, análisis, transmisión y seguridad de datos.

fotónica para la energía y el medio ambiente

Opción 3

Estamos en el medio de una emergencia climática: para poderla resolver se necesitan nuevas políticas ambientales y el compromiso de la sociedad entera. La ciencia y la tecnología pueden contribuir a acelerar el cambio de paradigma que se necesita para salvar el planeta con descubrimientos y tecnologías innovadoras. Si no hacemos nada ahora, la Tierra será inhabitable e insostenible, pero todavía estamos a tiempo.

Por eso es importante concentrar la mayoría de nuestros esfuerzos en proyectos de investigación que puedan ayudarnos a cuidar de nuestro planeta.

Fotónica para todo

Opción 4

La fotónica está en todas partes y tiene un impacto positivo en muchos aspectos diferentes de nuestra vida. A veces, una misma tecnología (como por ejemplo el láser) puede mejorar la salud, la información y el cuidado del medio ambiente a la vez. Hay muchos problemas globales y es complicado establecer una prioridad, sobre todo porque están interconectados.

Por eso es importante no concentrar nuestros esfuerzos en un único campo de aplicación: es mejor diversificar nuestros esfuerzos para tener más posibilidades de éxito.

Icons made by Freepik and Eucalyp from Flaticon

Share This