ICFO decide game

Grup 4 – Participant 5

Story cards

Llegeix totes les cartes d’aquesta categoria, tria la que et sembli més interessant i comenta-la amb la resta del grup.

ISIDORA ISIBARNE

Story Card 2

Treballo a una empresa que dissenya i construeix làsers: en fabriquem de petits com els punters que podeu comprar a la botiga del barri o làsers industrials que poden tallar amb precisió tot tipus de material o fins i tot soldar metalls.

M’agrada molt la meva feina perquè els nostres productes poden satisfer les exigències molt diferents del nostres clients: n’hi ha alguns que necessiten extrema precisió per poder fabricar els microcircuits que estan a dins dels nostres telèfons intel·ligents i tauletes, i d’altres que requereixen potència per poder soldar els components d’un cotxe o fer incisions en pistons de motors d’avions d’una manera precisa i reproduïble per augmentar la seva eficiència.

Fotònica per a tot

clara caballero

Story Card 4

No podríem entendre la medicina moderna sense els fotons com a eina per diagnosticar i tractar pacients. A l’hospital on treballo com metgessa, gràcies a les fibres òptiques dels endoscopis, podem accedir a llocs amagats dins dels cossos dels nostres pacients sense necessitat de procediments invasius. A més, varis sensors i tècniques de imatge  ens possibiliten veure i obtenir informació de dins dels cossos per poder diagnosticar de forma més precisa. En els darrers anys, els làsers s’han convertit en eines imprescindibles en molts quiròfans per  cirurgia d’extrema precisió. Tot això sense parlar de les teràpies que permet la nanofotònica!

Salut

Alina Anderson

alina anderson

Story Card 12

Fa unes setmanes he aconseguit el treball dels meus somnis: treballo en un maker space, on puc trastejar amb totes les màquines que tenen. M’encanten les estructures flexibles que es poden obtenir tallant fusta: sense la precisió dels làsers, no es podrien obtenir tan fàcilment! També em té fascinada la nova impressora 3D: gràcies a un làser, podem reproduir ràpidament peces de plàstic que altres makers han dissenyat a l’altra punta del món. És quasi com els teletransportadors de les pel·lícules de ciència ficció!

fotònica per a tot

info cards

 

Llegeix totes les cartes d’aquesta categoria, tria les dues que et semblin més interessants i comenta-les amb la resta del grup.

 

L'ICFO i la recerca

Info Card 1

L’ICFO és un centre de recerca que va néixer al 2002 per fer  avançar els límits del coneixement en fotònica, la ciència i la tecnologia de la llum. Allí, més de 400 persones d’arreu del món treballen per entendre millor el món que ens envolta o per crear noves tecnologies que podrien resoldre problemes globals en els camps de la salut, de la informació i de la ciberseguretat, de l’energia i de la protecció del medi ambient.

La ciència puntera que s’hi desenvolupa atreu talent i finançaments, afavoreix les col·laboracions amb empreses i centres de recerca d’arreu del món i dona resultats visibles que es tradueixen en nombroses patents i spin-offs.

fotònica per a tot

transferència de tecnologia i coneixement

Info Card 8

L’ICFO posa el màxim esforç per convertir el coneixement que s’hi genera en un impacte positiu a la societat en forma de productes i tecnologies en col·laboració amb la indústria o mitjançant la creació de spin-offs.

L’ICFO ha obtingut més de 100* famílies de patents en els camps de la salut, la informació i la energia. Es tracta per exemple d’ innovacions en microscòpia i manipulació òptica, dispositius nanotecnològics, cèl·lules solars, sensors de grafè, sistemes làser, pantalles avançades, impressió 3D, dispositius wearables, tecnologies quàntiques i sensors compactes per a ús en entorns hostils.

L’ICFO s’ha envoltat d’un ecosistema de empreses amb qui col·labora en diferents projectes industrials, on es troben també les seves 9* spin-offs i les altres que estan encara a la fase d’incubació.

(*) dades actualitzades l'octubre 2020

fotònica per a tot

entendrE la fotosíntesis

Info Card 18

Alguns organismes poden transformar la llum del sol en l’energia que necessiten per viure amb la fotosíntesis. Aquest procés, resultat de milions d’anys d’evolució, és increïblement eficient: poden arribar a transformar en energia el 95% de la llum que els hi arriba. En canvi, els millors panells solars que es comercialitzen avui en dia arriben a traduir només el 20% d’energia en electricitat.

A l’ICFO fem servir polsos làser ultraràpids per “fotografiar” les molècules responsables de la captura de l’energia lluminosa que es troben dins dels organismes fotosintètics per tal d’entendre millor aquest procés i poder millorar l’eficiència dels panells solars.

Foto: Muntatge experimental per estudiar algunes de les molècules rellevants per la fotosíntesis.

energIa I medi ambient

sala blanca

Info Card 22

Per poder empènyer els límits del coneixement en el camp de la nanotecnologia com es da a l’ICFO, calen uns instruments excepcionals, que permeten, per exemple, evaporar metalls o fer incisions extremadament diminutes amb feixos d’electrons.

Amb aquests instruments, es fabriquen les mostres i els dispositius que – gràcies a la seva estructura nanomètrica - permeten observar nous fenòmens o obtenir productes innovadors. Per poder fer això, és necessari tenir un espai extremadament net, ja que un sol gra de pols podria malbaratar la investigació. Per això, a l’ICFO hi ha una sala blanca on diferents grups científics poden col·laborar per entendre millor el nanomón.

Foto: Persona observant una mostra a dins de la sala blanca de l’ICFO.

fotònica per a tot

Thinking cards

Llegeix totes les cartes d’aquesta categoria, tria la que et sembli més interessant i comenta-la amb la resta del grup.

 

fake news

Thinking Card 7

És important que la gent estigui informada sobre els avenços científics per poder expressar opinions crítiques sobre les notícies que ens arriben des dels mitjans de comunicació, la publicitat, les xarxes socials,... i evitar caure en estafes o malentesos. A vegades, però, la informació ve precisament de sectors pseudocientífics de dubtosa fiabilitat.

Com hem de gestionar aquest flux d’informació, sovint dubtosa?

recuperar la inversió

Thinking Card 10

La recerca fonamental, com per exemple en certs camps de la fotònica, necessita recursos econòmics, i sovint no té una aplicació directa a nivell comercial o industrial a curt termini. Per altra banda, si no s’inverteix en recerca fonamental, és difícil arribar al nivell de desenvolupament necessari per generar riquesa econòmica en àmbits tecnològics, ja que això requereix un coneixement profund dels seus fonaments.

Com podem solucionar aquest “cercle viciós”?

DECISIó

 

El temps i recursos disponibles per resoldre els problemes importants que afecten la societat són limitats. Imagina't ser part de la comissió que ha de decidir com invertir la partida de diners destinada a la recerca fotònica a escala europea pels pròxims anys: sabent que la fotònica beneficia la societat en moltes maneres diferents, com distribuiries els fons entre els diferents camps de recerca en fotònica?

Aquesta no és una decisió individual: cada grup ha d’arribar a una conclusió unànime discutint de manera correcta i racional basada en els fets que heu après fins ara. No hi ha una resposta correcta o equivocada. Com moltes coses a la vida, depèn del punt de vista en què es mira, de les prioritats que un posi,...

 

 

Fotònica per a la salut

Opció 1

La pandèmia que va sorgir en 2020 ens va ensenyar que la salut pública és un sector molt important que afecta a molts més aspectes de la societat. Un minúscul virus pot afectar la vida de milions de persones en tots els seus aspectes, no només la salut, però també  l’economia, estructura industrial, mercat laboral... 

Per això és important concentrar la majoria dels nostres esforços en projectes de recerca que puguin millorar i cuidar la salut de les persones.

Fotònica per a la informació i la ciberseguretat

Opció 2

Vivim a l’era de la informació. Cada dia més empreses i institucions recullen i analitzen grans quantitats de dades per millorar processos industrials i serveis per a la població. A més, les tecnologies digitals són cabdals per comunicar-nos entre nosaltres, sigui per treballar o divertir-nos. Si fallen els sistemes de informació, també fallen estructures estratègiques com són les xarxes energètiques, control del trànsit, hospitals, governs,... Així, vetllar per la seguretat de les dades i perquè les puguem transmetre massiva i ràpidament és de fonamental importància per una societat digitalitzada com la nostra.

Per això és important concentrar la majoria dels nostres esforços en projectes de recerca que puguin millorar la recollida, anàlisis, transmissió  i seguretat de dades.

Fotònica per a l'energia i el medi ambient

Opció 3

Estem al mig d’una emergència climàtica: per poder-la resoldre calen noves polítiques ambientals i el compromís de la societat sencera. La ciència i la tecnologia poden contribuir a accelerar el canvi de paradigma que es necessita per salvar el planeta amb descobriments i tecnologies innovadores. Si no fem res ara, la Terra serà inhabitable i insostenible, però encara hi som a temps.

Per això és important concentrar la majoria dels nostres esforços en projectes de recerca que puguin ajudar-nos a cuidar del nostre planeta.

Fotònica per a tot

Opció 4

La fotònica és arreu i té un impacte positiu en molts aspectes diferents de la nostra vida. A vegades, una mateixa tecnologia (com per exemple el làser)  pot millorar la salut, la informació i la cura del medi ambient a la vegada. Hi ha molts problemes globals i és complicat establir una prioritat, sobre tot perquè estan interconnectats.

Per això és important no concentrar els nostres esforços en un únic camp d’aplicació: és millor diversificar els nostres esforços per a tenir més possibilitats d’èxit.

Icons made by Freepik and Eucalyp from Flaticon

Share This