EDUCATORS ADVISORY TEAM

FENT EQUIP AMB UN GRUP D’EDUCADORS MULTIDISCIPLINARI

Un equip de docents brinda assessorament regularment a ICFO quant als projectes educatius, formatius i divulgatius dirigits a estudiants, docents de secundària i/o públic general.

EDUCATORS

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Five teachers make up a multidisciplinary team which regularly offers advice to ICFO regarding activities and materials elaborated for students, secondary school teachers and/or the general public.

Marta Segura

Física i Química
Escola Pia Nostra Senyora

Alessandro Maccarrone

Matemàtiques i Física
Els Arcs – Barcelona

Antonio Cavero

Física

Jose Luis Tourón

Física i Tecnologia
Col·legi Virolai de Barcelona