Desenvolupament d’un sistema de reconeixement facial

Pau FOnt salat

escola virolai – barcelona

Les tecnologies de reconeixement facial són una àrea molt activa en el camp de la visió per computador i s’han estudiat durant més de trenta anys. Encara que l’habilitat d’identificar és fàcilment realitzable en l’ésser humà, és difícil d’implementar en un ordinador.
Un sistema de reconeixement facial es basa generalment en el següent:
Es dóna una imatge on apareix una cara de moment “desconeguda” per l’ordinador, s’analitza la imatge i es troba la identitat d’aquella cara tot comparant-la amb una base de dades de cares ja “conegudes”.
En aquest treball es proposa programar un sistema de reconeixement facial per així, més tard, utilitzar el codi i implementar-lo a l’Escola Virolai, amb l’objectiu de millorar la seguretat i vigilància de les aules així com el control de nens per part dels professors.
El sistema és desenvolupat en un entorn sobre Linux mitjançant Python com a eina de codificació i utilitzant la llibreria OpenCV per el processament d’imatges i l’ús de diverses funcions relacionades amb el
reconeixement.