Construcció d’un espectroscopi d’absorció molecular de llum visible amb materials casolans com a recurs didàctic a l’aula

marta llagostera magrans,
javier pastor bautista

institut el cairat – esparreguera

El nostre treball consisteix en la construcció d’un espectroscopi d’absorció molecular amb materials de fàcil accés tenint en compte algunes mesures preses per nosaltres. Hem fotografiat els espectres de la llum blanca amb la millor qualitat possible. Hem analitzat qualitativament els gràfics de transmitància d’alguns filtres de
colors i dissolucions de diferents concentracions i els hem comparat entre ells. Hem comparat els resultats obtinguts amb un espectrofotòmetre de la Universitat de Barcelona i per acabar, l’hem calibrat amb la Llei de Lambert-Beer.