Cross-fertilization

Fent que la fotònica impregni altres camps

La Fotònica és una tecnologia instrumental. Si introduïm la Fotònica en una col·laboració multidisciplinària, millorem les possibilitats d’un avenç conceptual i la creació d’un nou coneixement amb aplicacions útils i comercials per a la societat. A això ens referim quan parlem de cross-fertilization. Professionals altament qualificats provinents d’una gran varietat de disciplines, que posen en comú els seus coneixements per a avaluar els problemes i solucions des de perspectives úniques i innovadores. Disciplines tan diverses com les ciències de la vida, la medicina, l’agricultura, l’arqueologia, el patrimoni cultural i el control de qualitat, són exemples de les col·laboracions que tenim actualment a ICFO.

  • Biomedicina

    La fotònica juga cada cop més un paper més important en una varietat d’aplicacions de ciències de la vida, sobretot en el camp de la biomedicina. Portem a terme investigació de frontera i desenvolupament en bio i nano fotònica amb especial èmfasis en les tècniques i les modalitats avançades d’imatge.

    Més informació

  • Agroalimentació i Aigua

    El sector agroalimentari engloba des del conreu, el processament, la preparació fins a l’empaquetatge dels productes alimentaris per al consum humà de les matèries primes que provenen del sector primari; essencialment de l’agricultura, la ramaderia i la pesca. 

    Més informació