Biomedicina

La fotònica juga cada cop més un paper més important en una varietat d’aplicacions de ciències de la vida, sobretot en el camp de la biomedicina. Portem a terme investigació de frontera i desenvolupament en bio i nano fotònica amb especial èmfasis en les tècniques i les modalitats avançades d’imatge. Teràpies pioneres i diagnòstics no invasius són alguns exemples de les aplicacions fotòniques que estan dirigides a problemes crítics de salut com el càncer i les malalties neurodegeneratives.

La importància estratègica de la llum en els camps de la biomedicina a ICFO queda patent a diferents nivells. ICFO desenvolupa quatres línies principals d’investigació, una d’elles completament dedicada a la biofotònica. A més a més, l’ICFO acull Programa de Llum per a la Salut que té un gran impacte tant en la comunitat nacional i internacional en quant a divulgació i capacitació de les tècniques més avançades en fotònica aplicada a les ciències de la vida. Així mateix, l’ICFO té un potent programa en una varietat de tècniques microscòpiques i imatges funcionals de llum de superressolució en aplicacions que van des de la simple molècula a les imatges mediques.

D'una ullada: